Laatu ja vastuullisuus näkyvät Camtronicilla jokapäiväisessä työssä ja asiakaskokemuksessa

Camtronic Oy on sitoutunut kehittämään toimintaansa vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti. Laatu-, ympäristö-, työterveys- sekä turvallisuusjärjestelmät on yhtiössämme todennettu ISO-sertifikaateilla, joiden mukaisesti tavoitteiden toteutumista myös seurataan.

”Sertifioidut järjestelmät ovat viesti asiakkaalle siitä, että laatu on otettu huomioon kaikessa toiminnassamme. Luottamusta lisää, että järjestelmiin liittyvät tarkastukset tehdään vuosittain ulkopuolisen toimesta”, Camtronic Oy:n laatupäällikkö Juha Kääriäinen toteaa.

Viime kädessä laadun ja vastuullisuuden toteutuminen punnitaan arkipäivän toiminnassa. Camtronicin toimintapolitiikkaan nämä periaatteet ovat kuuluneet jo yhtiön perustamisesta lähtien.

Tavoitteena tyytyväinen asiakas

Laatu syntyy lukemattomista yksityiskohdista, jotka otetaan huomioon koko toiminnassa. Asiakkaan näkökulmasta laatu tarkoittaa koko palvelu- ja toimintamallia: miten tehokkaasti toimimme, miten ennakoimme eri tilanteita, miten pysymme aikataulussa ja miten informoimme asiakasta esimerkiksi toimitusvaikeuksista.

”Laatu näkyy viime kädessä siinä, kun asiakas saa tilaamansa kappaleen. Sen on vastattava vaatimuksia ja odotuksia, tai jopa ylitettäväkin ne. Laadun varmistuksen tavoitteena on tyytyväinen asiakas”, Kääriäinen toteaa.

Jatkuu kuvan alla

Camtronic Oy:n laatupäällikkö Juha Kääriäinen

Camtronicilla periaatteena on jatkuva parantaminen, ja laadusta huolehtiminen on osa jokapäiväistä työtä. Laatua varmistetaan eri menetelmillä, kuten tuotannon aikaisilla mittauksilla ja tarkastuksilla sekä sisäisten poikkeamahavaintojen käsittelyllä. Pyrimme selvittämään jokaisen poikkeaman juurisyyt ja tekemään korjaavat toimenpiteet.

Ekologisuus osana ratkaisuja

Ympäristövastuu on huomioitu toimintamme kaikissa vaiheissa alkaen materiaalin valinnoista ja käsittelystä. Materiaalihukka pyritään ehkäisemään mahdollisimman hyvin, ja esimerkiksi alumiini voidaan kierrättää lähes sataprosenttisesti. Jätteiden lajittelusta ja käsittelystä huolehditaan niille määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Teknisillä ratkaisuilla kuten kone- ja valaistusvalinnoilla pyrimme mahdollisimman taloudelliseen energiankäyttöön. Esimerkki käytännön ratkaisuista on kompressorin hukkalämmön ohjaaminen tuotteiden pesuveden lämmitykseen. Parhaillaan käynnissä on tehdashallin ilmanvaihdon päivitys, mikä parantaa myös henkilöstön viihtyvyyttä.

Terveellinen ja turvallinen työympäristö

Camtronic on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan eettistä ohjeistoa, ja yhdenvertaisuus on osa henkilöstöpolitiikkaamme. Jokaisella työntekijällä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa, ja siksi haluamme ylläpitää avointa keskustelukulttuuria.

”Työntekijöitä rohkaisemme tuomaan epäkohdat esiin heti, kun sellaisia havaitaan”, Kääriäinen sanoo.

Työnantajan vastuulla on varmistaa kaikille terveellinen ja turvallinen työympäristö. Jokaiselle uudelle työntekijöille tehdään oma perehdyttämissuunnitelma, jossa käydään läpi talon toimintamalli sekä laatuun, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Työsuhteen aikana henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus myös vaihdella tehtäviä talon sisällä.

”Tällainen käytäntö auttaa parantamaan toimintavarmuutta, kun vaikkapa poissaoloja pystytään paikkaamaan joustavasti. Samalla se lisää moniosaamista ja työn mielekkyyttä”, Kääriäinen toteaa.

Lisätietoa sertifikaateistamme löydät täältä:

Edellinen Seuraava