Toimintamalli

Näin koneistuspalvelumme toimii

Alla kuvaamme, miten käytännössä koneistuspalvelumme etenee toteuttaen sertifioitua toimintaamme. Arkipäivän ytimessä on henkilökohtainen palvelu, vuoropuhelu, osaavat ihmiset ja moderni laitekanta. Laatu ja kustannustehokkuus eivät sulje toisiaan pois, vaan ovat yhteinen asia ja etu.

1 Tuotanto varastointi ja toimitus

1. Asiakastarve

Yhteydenotto riittää. Kerrot vain tarpeesi onko kyseessä protovaihe, valmiiksi suunniteltu koneistettava uusi tuote vai jo aiemmin tehdyn tuotteen lisäsarja.
Riippumatta missä elinkaaren vaiheessa tuote on, jatkokeskusteluissa saat asiantuntijanäkemyksemme tarvittavista toimenpiteistä ja kustannustehokkaimmasta tavasta valmistaa tuotteesi.

2

2. Suunnitelman katselmointi

Ennen kuin tuotanto pääsee käyntiin, suunnitelma katselmoidaan. Käymme läpi laatukriteerit ja muut erityisesti huomioitavat asiat.

3 Protovaiheet ja tuotannollistaminen

3. Protovaiheet ja tuotannollistaminen

Protovaihe sisältää kappaleen yksityiskohtien tarkastelua sekä koneistusmäärittelyä tuotannon näkökulmasta. Suunnittelukuvien perusteella mietimme tehokkaimman valmistustavan: käytetäänkö sorvia vai jyrsintä, vai molempia. Tarvittaessa otamme kantaa materiaalivalintoihin, ehdotamme muutoksia tuotannon nopeuttamiseksi ja materiaalimenekin optimoimiseksi.
Tuotannollistamisessa valmistuserän suuruus ja tuotteen elinkaariodottama vaikuttavat valintoihin.

4 havainnot ja lopullinen tuote

4. Havainnot ja lopullinen tuote

Yhteisen edun nimissä ensimmäisten valmistuserien jälkeenkin tuotantoa optimoidaan. Havainnoimme voimmeko esimerkiksi materiaalihukkaa vielä pienentää tai työstöaikaa lyhentää. Tarkoituksena on aina tuottaa koneistuspalvelua mahdollisimman kustannustehokkaasti. Reilun 20 vuoden aikana tietopankkia on kertynyt rutkasti, mutta silti suhtaudumme jokaiseen tilaukseen omana uutena yksilöllisenä työnä.

5 asiakastarve

5. Tuotanto, varastointi ja toimitus

Olemme jakaneet tuotteesta, määristä ja elinkaaresta riippuen tuotantotoimintamme neljään eri kategoriaan:

  • protokappaleet ja pienerät
  • sarjavalmistus (= tekeminen kestää yhden työvuoron ajan ja on toistuvaa)
  • sorvituotteet
  • kokoonpano

Palveluihimme kuuluu myös toimitusten ennakointi. Sopimuksen mukaan tilaamme valmistusmateriaalia varastoon toimitusten nopeuttamiseksi, varastoimme lopputuotetta ja toimitamme sovitun erän tuotteita mahdollisimman lyhyellä toimitusajalla.
Yksittäiset tilaukset toimitamme sovitussa aikataulussa sovittuun paikkaan.
varastoimme lopputuotetta ja toimitamme sovitun erän tuotteita mahdollisimman lyhyellä toimitusajalla.

6

6. Elinkaaren päättäminen

Mikäli tuotteen elinkaari on tulossa päätökseen, sovimme hyvissä ajoin etukäteen, ettei varastoon jää valmistusmateriaaleja tai jopa valmiita tuotteita. Tältäkin osin korostamme palvelussamme vuoropuhelua ja yhteistä etua.