Laatu on asenne

Laatu muodostuu useasta osatekijästä

Laatusertifikaatit todentavat virallisesti toimintatapamme korkean tason, mutta kaikki kulminoituu arkipäivän toiminnassamme. Jotta jokainen asiakastyömme tulisi hoidettua tinkimättömillä laatuvaatimuksilla, ennakoimme laadun varmistamista, pidämme yllä hyväksi havaittuja tapoja ja kehitämme yksityiskohtia.

Meillä laadukas koneistuspalvelu tarkoittaa asiakkaillemme muutakin kuin lopputuotteen korkeaa laatua.

Palvelu on laatua

Palvelu on laatua

Olemme helposti lähestyttäviä asiantuntijoita, jotka ohjaavat ja opastavat asiakasta tarvittaessa jo tuotekehitysvaiheessa. Raaka-aineita ja materiaaleja voimme varastoida jo ennakkoon, jotta tuotanto lähtisi käyntiin ilman viiveitä. Tuotantovaiheessa kontrolloimme, dokumentoimme, tallennamme ja tarvittaessa toimitamme pöytäkirjat asiakkaallemme. Koneistustilauksen siirryttyä varastointiin toimitamme koko tilauserän aikataulussaan tai osatoimituksina haluttuna ajankohtana.

Palvelullamme saat:

 • oman asiantuntijan
 • laadusta tinkimättömän koneistuskumppanin
 • ennakoivaa materiaalivarastoa toimitusvarmuuden takaamiseksi
 • opastusta tehokkaimpaan toteutukseen
 • tarvittaessa mittapöytäkirjat ja muun dokumentoinnin
 • jäljitettävyysdokumentoinnin ja suunnitteluaineistojen tallennuksen
 • lopputuotevarastoinnin useamman tuote-erän toimituksia varten

Ennakoiva laadunvarmistus

Jokainen automaattikone tai robotti tarvitsee osaavan ammattilaisen. Koulutamme henkilökuntaamme laadun ylläpitämiseksi ja uusimpaan teknologiaan perustuvan tuotannon käyttöön. 3D-mallinnusten ja automaation hallinta vaatii tieto-taitoa, jotta tuotanto tulisi tehtyä tehokkaasti ja laadukkaasti.

Pidämme yllä ennakoivasti myös tuotantoamme. Huollatamme koneet jo ennen kuin jyrsimen tai sorvauksen jälki kertoo huoltotarpeesta. Suunnittelun huoltokatkoksen mahdollistaa osaltaan kattava konekantamme. Emme ole yhden koneen varassa, emmekä joudu tilanteeseen, jossa koneiden työstöjälki olisi konekohtaista. Isoissa tuotantosarjoissakin voimme luottaa koneistusjäljen olevan korkeatasoista, vaikka tuotantoerä koostuisi usean eri koneen koneistamana.

Ennakoivalla toiminnallamme saat:

 • vakioidun laadun
 • miten materiaalikulut saadaan minimoitua ja tuotannon tehokkuus maksimoitua
 • tuotannon joustavuuden ja resurssien käyttövalmiuden
 • toimitusten aikataulun pitävyyden

Kuten laadukkuudessa yleensä, yksityiskohdat tekevät laadun. Siksi toteutamme arkipäivää jokaisella osa-alueella yksityiskohtaisen tarkasti – myös henkilöstön hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta.

HSEQ-johtamisjärjestelmämme perustan muodostavat sertifioidut ISO 9001:2015 laatu-, ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018. HSEQ-järjestelmää hallinnoimme keskitetysti Umbrella interactive® -palvelulla.