Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 28.1.2022

1. Rekisterin pitäjä

Camtronic Oy
Osoite: Pohjolantie 1, 84100 Ylivieska
Puhelin: 08-4105800
www.camtronic.net
Y-Tunnus 1650536-1

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Kyrölä
Osoite: Pohjolantie 1, 84100 Ylivieska
Puhelin: 040-8610671

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Camtronic Oy:n Markkinointi-, Asiakas- ja toimittajatietojen henkilörekisteri

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, toimittajiemme ja potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Miten käytämme henkilötietojasi?

Asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitaminen: Camtronic Oy käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden ja toimittajasuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin, maksunvalvontaan, vastatakseen asiakkaiden ja toimittajien lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä asiakasviestintään.

Markkinointi: tuotteiden ja palvelujen myynti ja markkinointi sekä mainonta.

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

5. Mitä henkilötietoja keräämme?

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

 • Nimi
 • Yritys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Titteli
 • Suostumustiedot
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot
 • Millä sivulla käyt
 • Kuinka kauan viivyt sivustolla
 • Mitä kautta tulit sivustolle
 • Mitä linkkejä klikkaat
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Laskutustiedot
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot
 • Muut rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot

6. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Henkilötiedot kerätään asiakkailta ja toimittajilta joko asiakkaaksi tai toimittajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakas-/toimittajasuhteen aikana taikka asiakkaiden tai toimittajien muun erillisen suostumuksen perusteella (tarjouksen käsittelyn yhteydessä).

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. verkkosivukävijöiden yhteydenottojen, myynnin, tapahtumien tai muun kontaktin yhteydessä.

Voimme kerätä yhteystietoja myös julkisista lähteistä.

7. Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Käsittelemme markkinointirekisteriin tallennettavia henkilötietoja joko oikeutetun etumme perusteella (esim. suoramarkkinointi asiakkaillemme ja palveluidemme kehitys) tai suostumuksesi perusteella.

Asiakkaidemme tietoja käsittelemme sopimuksen perusteella.

8. Siirretäänkö tai luovutetaanko tietojasi?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään.

Tietojasi saatetaan jossain tapauksessa luovuttaa luottamuksellisesti yhteistyökumppaneillemme tai alihankkijoillemme, jotka käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla. Tällaisia ovat esimerkiksi tietojen tallentamiseen tarkoitetut konesali- ja pilvipalvelut, käyttämiemme IT-järjestelmien toimittajat sekä myynnin ja markkinoinnin tueksi ostetut ulkoiset palvelut.

Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietoja sovitulla tavalla, kirjallisten ohjeidemme mukaisesti ja vain sovittujen, lainmukaisten tarkoitusten edistämiseksi.

9. Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Pääsääntöisesti emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää asetuksen sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Siirrämme henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta olemme varmistaneet riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja voidaan siirtää esimerkiksi järjestelmäkehitystöiden yhteydessä.

10. Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.

11. Miten tietosi turvataan?

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, virustorjuntaohjelmin, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan valtuuttamillamme henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Ilmaisemme henkilötietoja vain luottamuksellisesti ja rajoitetusti sopimusten perusteella sopimuskumppaneillemme, kuten alihankkijoillemme. Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Verkkosivustomme käyttää TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Selaimessa huomaat tämän lukosta osoitepalkin vasemmalla puolella. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

12. Millaisia oikeuksia sinulla on? 

12.1 Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Jokaisessa lähettämässämme suorasähköpostissa on linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa. Voit myös lähettää suoramarkkinointikiellon sähköpostitse markkinointi@camtronic.net.

12.2 Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja henkilörekisteriin on sinusta tallennettu. Voit pyytää meiltä tietosi tarkastettavaksi tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

12.3 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)

Poistamme, oikaisemme tai täydennämme käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

12.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin. Käsittelyn rajoittaminen varmistetaan teknisin toimenpitein.

Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, ilmoitamme siitä rekisteröidylle.

12.5 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

12.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12.7 Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille. Voit peruuttaa suostumuksesi tämän selosteen kohdan ”Oikeuksia koskevat pyynnöt” kuvaamalla tavalla.

12.8 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Mihin voin toimittaa oikeuksia koskevat pyynnöt?

Rekisteriin liittyvät kyselyt voi toimittaa joko henkilökohtaisesti paikan päällä esittämällä henkilötodistuksen tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen

markkinointi@camtronic.net. Olemme tämän jälkeen sinuun yhteydessä ja varmistamme henkilöllisyytesi. Pyytämäsi tiedot voit noutaa toimipisteestämme etukäteen sovittuna aikana. Tarkistamme henkilöllisyytesi noudon yhteydessä.

Vastaamme pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

14. Tietojen antamisen pakollisuus

Jos et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojaselostuksen tarkoitusten ja oikeuksien puitteissa, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään täysimääräisesti toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua, että käsittelemme tietojasi näiden periaatteiden mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

15. Mistä löydän uusimman, voimassa olevan tietosuojaselosteen?

Päivitämme tähän osoitteeseen aina uusimman tietosuojaselosteen.

16. Miten käytämme evästeitä?

Tämä sivusto käyttää evästeitä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, hyväksy vain välttämättömimmät evästeet.

Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana, sekä kohdentaa markkinointiamme. Käyttämämme evästeet liittyvät mm. markkinoinnin automaatiojärjestelmäämme (Active Campaign), Google Analyticsiin sekä käyttämiimme sosiaalisen median kanaviin eli LinkedIniin, Youtubeen, Twitteriin ja Facebook-yhtiöiden palveluihin. Nämä ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Saatamme hyödyntää evästeitä myös palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämisessä, verkkosivuston käytön analysoimisessa, sekä markkinoinnin kohdentamisessa ja optimoimisessa. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.